Schouten TTL

CAD/CAM kronen en bruggen

Algemene informatie

In ons laboratorium hebben wij drie CAD/CAM systemen in gebruik. Het Core3D systeem, het NobelProcera systeem en het Straumann systeem zijn zorgvuldig afgestemde systemen voor het vervaardigen van een CAD/CAM kronen, bruggen, steggen en abutments. Eerst worden de stompen en/of de modellen gescand om daarna de kroon, brug, steg of abutment te designen. Vervolgens wordt er een industrieel vervaardigde kroon, brug, steg of abutment zirkonium gemaakt d.m.v. een 5-assige freesmachine. De kroon of brug wordt daarna individueel met porselein opgebakken, in het laboratorium. 

Sinds september 2004 behoren wij tot één van de eerste Tandtechnische Laboratoria die in het bezit kwamen van de Forte scanner van NobelBiocare.Dit is een scanner waarmee het mogelijk is om alle type bruggen te maken tot maximaal 14 delen. Deze scanner is inmiddels vervangen door de Optimet Scanner van NobelBiocare. Met deze Optimet scanner vervaardigen wij Titanium steggen, Titanium abutments en Zirkonium abutments. Sinds juni 2008 hebben wij ook het Core3D systeem met een optische scanner van 3Shape in huis waarmee we alle mogelijke kroon- en brugrestauraties kunnen vervaardigen tot maximaal 14 delen. Tevens kunnen wij met deze scanner Titanium steggen, Titanium abutments en Zirkonium abutments vervaardigen. En sinds juni 2012 is onze Cad/Cam afdeling uitgebreid met de  Straumann Cares SC2 scanner waarmee we Titanium steggen, Titanium abutments en Zirkonium abutments vervaardigen.

Why my dental lab went digital    Filmpje gemaakt door 3Shape

In het onderstaande filmpje laten wij zien hoe wij een coping designen.

Als eerste wordt de vorm van de uiteindelijke kroon gedisigned. Vervolgens wordt er door middel van cut-back techniek het gedeelte waar het porselein wordt opgebakken weg gehaald. Hierdoor blijft de uiteindelijke vormgeving van de coping over.

 

 

Voor kronen en bruggen zijn alle systemen een methode die een optimale pasvorm garanderen, bijzonder sterk zijn, niet poreus zijn en de eigenschap hebben licht door te laten zonder transparant te zijn. Een perfecte combinatie van sterkte en esthetiek! Door de sterkte van het kernmateriaal Zirkonium, kan het voor alle restauraties, overal in de mond worden geïndiceerd. Losse kronen, verblokte kronen, Blue Block kronen, facing’s en bruggen tot maximaal 14 delen. Steeds meer patiënten vragen om metaalvrije constructies. Het Core3D, NobelProcera en Straumann systeem vervaardigt copings, facings en brugdelen van biocompatibel materiaal, waardoor het risico van allergische reacties tot een minimum beperkt wordt. De translucente coping biedt opmerkelijke esthetische eigenschappen en geven ons nog beter de mogelijkheid om de eigenschappen van de natuurlijke dentitie te imiteren. Het bijkomende voordeel voor de tandarts is, dat het cementeren van de kroon of brug met alle voorkomende cementen gebeuren kan. U kunt dus voor het cementeren de normale procedures aanhouden zoals u gewent bent bij het plaatsen van metaal-porselein kronen/bruggen of volledig gouden kronen.  Een zeer geschikt cement is Panavia F2.1 

Preparatie 2.1 CAD/CAM kroon op de 2.1 (klik hier voor een groter formaat)
Voor en na situatie van CAD/CAM kroon op de 2.1 (klik op de foto voor een grote afbeelding)

Voordelen:
 • translucentie van de coping/kap;
 • bijzonder sterk ;
 • zeer goede esthetisch resultaten;
 • copings zijn leverbaar in aluminiumoxide, zirkonium, lithiumdisilicaat (LS2) glaskeramiek;
 • biocompatibiliteit en Telio Cad;
 • röntgendoorlaatbaar;
 • 5 jaar garantie op de coping/kap;
 • weefsel vriendelijke preparatievorm (circulaire champfer);
 • géén metaalsmaak en elektrolytische spanningen;
 • gingiva vriendelijk door geringe plaque 
  aanhechting.
Indicatie gebied:
 • alle anterior en posterior elementen;
 • bruggen (tot 14 delen);
 • verblokte kronen (tot 14 delen);
 • individueel vervaardigde implantaat abutments;
 • facing’s.

CAD/CAM Zirkonium brug (klik hier voor een groter formaat)CAD/CAM Zirkonium brug (klik hier voor een groter formaat) 
Drie delige CAD/CAM Zirkonium brug 2.1 - 2.2 - 2.3 (klik op de foto voor een grote afbeelding)


Mogelijkheden met CAD/CAM voor kronen en bruggen 

Inmiddels zijn er allerlei materialen beschikbaar voor het vervaardigen van kronen en bruggen. Zoals onder andere Zirkonium, Lithiumdisilicaat, Chroom Cobalt, Zenotec etc. En al deze materialen hebben hun specifieke eigenschappen en mogelijkheden. Om het overzichtelijk te maken hebben wij voor u een overzicht gemaakt van de materialen, voor kronen en bruggen, die wij in ons laboratotrium verwerken. In dit kunt u zien wanneer u het kan toepassen, wat de eigenschappen zijn en waarmee u het kan cementeren.

Download hier het overzicht van de mogelijkheden voor kroon- en brugwerk.

 

Cementeerinstructies 

Op deze site van de firma Kuraray,  www.cementeerwijzer.nl, vindt u eenvoudig de juiste cementeerinstructies voor uw werkstukken.

 

Preparatievormen 

Om een esthetisch fraai eindresultaat te krijgen hebben wij bepaalde ruimtes nodig voor het aanbrengen van ons porselein. Tevens moet u rekening houden met bepaalde vormgevingen aan de preparatie om zo verzekerd te kunnen zijn van een stabiele restauratie. Bij het prepareren dient u dus rekening te houden met het volgende:

Kroon

De optimale preparatie voor een CAD/CAM kroon dient;

 • Rondom een chamfer of schouder te hebben met afgeronde binnenhoeken, waarbij het verloop van de outline van buccaal naar linguaal/palatinaal zo vloeiend mogelijk dient te zijn. Op een preparatie met een bevel en/of scherpe hoeken kan geen CAD/CAM kroon worden gemaakt.
 • De breedte van de chamfer dient minimaal een halve boordikte (± 1mm) te zijn.
 • Occlussaal en incisaal moet er minstens zo’n 1,5mm á 2 mm ruimte zijn.
 • Buccaal, palatinaal en linguaal dient u minimaal tussen de 1mm en 1,5mm ruimte te creëren.
 • Zie ter verduidelijking de onderstaande foto's.

De preparatie dient gekarakteriseerd te worden door een scherpe outline en afgeronde hoeken en randen. Eventuele ondersnijdingen moeten eerst opgevuld worden.

   Zeer belangrijk is:

   - Afgeronde hoeken
   - Strakke outline
   - Occlusaal geen diepe middenfisuur prepareren
   - Ondersnijdingen op de stomp eerst opvullen en strak na prepareren
   - Goede afdruk


Hou het occlusale vlak zo plat mogelijk (fig. 3a). Ga geen diepe caviteit creëren in het occlusale vlak (fig. 3b) want dit geeft problemen bij het scannen van de stomp. Zorg er voor dat de punt van de diamantboor niet voorbij de begrenzing van de outline komt. Hiermee voorkomt u dat er een groef ontstaat achter uw outline en dit geeft vervolgens weer problemen bij het scannen van de stomp (fig. 4a en 4b).

Brug


In hoofdlijnen zijn de aandachtspunten voor de preparaties identiek aan die van de kroon. Echter u dient, bij een geprepareerd pijlerelement, rekening te houden met een minimale hoogte van occlusaal naar cervicaal, van 3mm. (fig. 5).

De ruimte voor de dummy mag niet groter zijn dan 11mm (fig. 6). De preparatie moet tevens taps weglopen vanuit de outline aan de zijde van de dummy. Hierdoor kunnen wij een optimale verbindingsvorm vervaardigen voor de dummy.

Facing


De ruimtes die wij buccaal nodig hebben voor het vervaardigen van een facing zijn weergegeven in fig.7a. De preparatie mag aan de palatinale/linguale zijde maximaal 2-3mm naar beneden gaan (fig. 7b). De preparatie moet aan de mesiale en distale zijde lopen tot de contactpunten of maximaal 1mm voorbij de contactpunten (fig. 7c).

Download hier de printversie van bovenstaande informatie over preparatievormen

 


Voor een perfect resultaat is er een speciale set Procera Diamonds via ons verkrijgbaar. 

De 10171 Procera Diamond set bevat de volgende Diamonds:
No. 1 Chamfer 1.4mm.
No. 2 Chamfer 1.6mm.
No. 3 Chamfer 1.8mm.
No. 4 Chamfer 2.3mm.  

Mocht u meer aanvullende informatie willen, stuur dan een e-mail naar Schouten Tandtechniek  of neem telefonisch contact met ons op. 

Wij zijn aangesloten bij