Schouten TTL

Attachements

Mini-SG attachements

Extracoronaire schuifverankeringstypen hebben de profielschuifverankeringen verdrongen doordat ze in het algemeen duidelijk minder ruimte innemen en daarom parodontaal en technisch gunstiger in de restauratie kunnen worden ingebouwd. Het plaatsen van een extracoronaire schuifverankering vindt in het algemeen plaats in combinatie met een individueel gevormde geleidings- en stabilisatiefrezing in de pijlerkroon en een omloop in het uitneembare prothesedeel

De klinische noodzaak van een dergelijke verstijving van de geprefabriceerde protheseverankering is echter nooit sluitend aangetoond.

De tot nu toe gehouden klinische onderzoeken duiden er eerder op dat door een zekere speling in de pasvorm van de schuifverankeringen een minstens vergelijkbare of betere prognose op lange termijn met combinatiewerkstukken is te verwachten. Hiermee is een vereenvoudiging van de extracoronaire protheseverankering door het weglaten van de individuele omloopfrezing te verantwoorden, 
zolang de stabiliteit van de schuifverankering dit toelaat. 

Het inbouwen van schuifverankeringen zonder omloopfrezing is bijvoorbeeld mogelijk met het Mini SG F & R attachements. Daarom verwerken wij reeds enige jaren, deze nieuwe generatie mechanisch versterkte attachements van de firma Cendres & Métaux uit Zwitserland. 

Bij deze attachements zijn de stabilisatiefrezing en de omloop in de geprefabriceerde patrijzen en matrijzen geïntegreerd. De verkleining van de stabilisatoren leidt, volgens onderzoeken, bij deze attachements tot een zekere verhoging van de eigen beweeglijkheid. Deze speling in de passing is echter in soort en uitslag niet te vergelijken met die van een resiliënte protheseverankering, die zoals blijkt een duidelijk hoger mislukkingpercentage als een starre verbinding veroorzaakt. 


Klinische informatie

Het verankeringsysteem Mini-SG (Engelse versie)

 

 


Dalbo Systeem

Swiss Dalbo®-System, robuust & ingenieus

De knopverankering of balverankering is het meest gebruikte verankeringsysteem wereldwijd. 

De firma Cendres & Métaux SA, die dit verankeringsysteem produceerd, is de grootste leverancier van voorgefabriceerde precisie attachements. 

In ons tandtechnisch laboratorium hebben wij veel ervaring met het verankeringsysteem aangezien wij reeds 25 jaar het Dalbo Systeem verwerken.

Wat zijn de voordelen van het Swiss Dalbo®-System in vergelijking met ander type verankeringen?

  • Betrouwbaarheid en duurzaamheid.
  • De compacte bolle vormgeving is bied een lange levensduur. De special ontworpen metalen precisie lamellen bieden een betrouwbare en duurzame functionaliteit. Het functionele principe heeft zijn effectiviteit reeds meer dan 40 jaar bewezen in miljoenen gevallen. Patiënten omschrijven het als “Een gevoel van zekerheid!”

  • Eenvoud
    Het Swiss Dalbo®-System is eenvoudig in gebruik en vereist minimaal onderhoud. De retentiekracht is direct in uw praktijk nauwkeurig in te stellen naar de wens van iedere patiënt.
  • Universeel gebruik.
    De systeem componenten zijn geoptimaliseerd voor meerdere toepassingen. Minimale ruimte is nodig om het systeem te gebruiken in een prothese.

De brochure die u hier kunt downloaden bevat een overzicht van het Swiss Dalbo®-System, zijn toepassingen en voordelen.


Onlangs is er in Duitsland een uitgebreid onderzoek gedaan naar trekkrachten van bolverankeringen op implantaten. De publicatie hiervan kunt u hier downloaden.

Mocht u meer aanvullende informatie willen, stuur dan even een e-mail naar Schouten Tandtechniek, of bel ons even op 0416 331354.


Ceka attachements

CEKA loopt al bijna 40 jaar voorop bij de ontwikkeling van verankeringen voor uitneembare tandprothesen. Naast een esthetische oplossing wil het de patiënt een optimaal draag- en kauwcomfort bieden. CEKA heeft een wereldwijd dealernetwerk en werkt nauw samen met tandartsen en tandtechnische laboratoria van over de hele wereld.

De geschiedenis

Het principe waarop het CEKA-attachement gebaseerd is dateert van 1958. Toen legde Karel Cluytens, een Belgisch tandtechnicus, een patent neer voor een veerkrachtige drukknop die in een conisch gevormde matrix klikt. Beide konden onzichtbaar in de tandprothese worden ingebouwd en vormden zo een alternatief voor de weinig esthetische klem. 

Arthur Bax, een vooraanstaand Antwerps tandtechnicus, nam het patent over en richtte in 1964 de firma CEKA op. Hij perfectioneerde het attachement, maakte de drukknop uitschroefbaar en bouwde het eigenlijke CEKA-Attachement-Systeem uit. Onder zijn leiding groeide CEKA uit tot internationaal marktleider inzake drukknopverankeringen voor tandprothesen.

Ter verbetering van mondhygiëne en esthetiek veranderde CEKA in 1984 de vorm van de extra-coronaire matrix. Onder de naam CEKA REVAX ontstond zo een extra-coronair verankeringselement dat perfect aan elke individuele patiëntensituatie kan worden aangepast. 

Door soepel op tandheelkundige en tandtechnische ontwikkelingen in te spelen,slaagt CEKA er steeds opnieuw in om zijn programma te actualiseren. Doorheen al die vernieuwingen blijft de zorg om een optimale prothetische verzorging de belangrijkste constante. Patiënten van over de hele wereld waarderen naast de precies gedoseerde retentie en de lange levensduur van het CEKA-attachement vooral de geruststellende "klik" die ze voelen bij het plaatsen van hun prothese.

Klinische informatie

 

Mocht u meer aanvullende informatie willen, stuur dan een e-mail naar Schouten Tandtechniek  of neem telefonisch contact met ons op. 

 

Wij zijn aangesloten bij