Schouten TTL

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

 

Privacybeleid Schouten Tandtechniek

Schouten Tandtechniek is een fullservice tandtechnisch laboratorium wat gevestigd is aan de Eerste Zeine 8a, 5144 AK Waalwijk. Het tandtechnisch laboratorium levert diensten en vervaardigd alle type tandtechnische werkstukken, zoals bijvoorbeeld prothese-, kroon/brug-, implantaat-, frame- en orthodontische werkstukken, in opdracht van tandartsen, implantologen, kaakchirurgen, tandprothetici, orthodontisten en overige klanten uit het hele land. Via onze website bieden wij informatie en enkele diensten.

Daarbij verwerken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. Daarbij werken we samen met andere organisaties of bedrijven.

Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

 • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • uw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
 • wanneer wij uw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er o.a. voor  te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
 • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens.

Telefonisch:  0416 331354

Per post:      Schouten Tandtechniek, Eerste Zeine 8A, 5144 AK Waalwijk.

Per e-mail:   info@ttlschouten.nl

 

 

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het verwerken van een (tandtechnische) opdracht of bij het gebruik van onze diensten en website laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij verwerken niet altijd alle onderstaande gegevens. Dat is namelijk afhankelijk van welke diensten en functionaliteiten u kiest te gebruiken.

Persoonsgegevens

Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die u gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • naam;
 • bedrijfsnaam en adres;
 • telefoonnummer(s);
 • e-mailadres(sen);
 • functie;
 • geslacht;
 • geboortedatum;
 • informatie die u zelf invult in een open veld, zoals een bericht in het contactformulier;
 • inloggegevens voor diensten op onze website (gebruikersnaam en wachtwoord);
 • persoonlijke NAW-gegevens.

 

Doeleinden

Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van welke diensten of functionaliteiten u gebruikt):

 • Om inzicht en overzicht te houden van een (tandtechnische) opdracht;
 • om een factuur te maken van een (tandtechnische) opdracht;
 • om een (tandtechnische) opdracht traceerbaar te maken;
 • om uw aanmelding voor een activiteit te verwerken en u te informeren over het verloop daarvan;
 • om uw sollicitatie te verwerken;
 • om uw klacht of uw reactie op een klacht te verwerken;
 • om u te benaderen over uw vraag of klacht;
 • om met u te communiceren door middel van het verzenden van een e-mail en/of post;
 • om uw vragen te beantwoorden of uw klachten te behandelen via social media, e-mail, per post of telefonisch;
 • om onze website te verbeteren.

 

Verstrekking aan derden

Wij geven de door u verstrekte gegevens alleen door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor de levering van de door u gevraagde diensten. Zo geven we uw gegevens door aan de postbezorger om post bij u te bezorgen.

Ook worden enkele van uw gegevens ingevoerd in de financiële administratie, die op een extern platform draait.

Wanneer we uw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er o.a. (met een overeenkomst) voor dat uw gegevens niet voor andere doeleneinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat uw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is.

 

Beveiligen en bewaren

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door u gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

  

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met uw gegevens omgaan.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.

Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

  

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Om inzage in de gegevens die we van u verwerken kunt u contact opnemen met de directie van Schouten Tandtechniek via de volgende gegevens: 

Per post:    Schouten Tandtechniek, Eerste Zeine 8a, 5144 AK Waalwijk.

Om misbruik te voorkomen vragen wij u, bij een schriftelijk verzoek tot inzage, uzelf adequaat te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet om op de kopie uw BSN én uw pasfoto af te schermen.

 

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

  

Inwerkingtreding 

Deze privacyverklaring is in werking getreden op 25 mei 2018.

 

Wij zijn aangesloten bij