Schouten TTL

Gebitsbeschermers

Wat is een gebitsbeschermer?

De meeste mensen noemen het een “bitje”. Gebitsbeschermers zijn er in verschillende uitvoeringen te verkrijgen. Voor alle takken van sport kunnen we een goed passende gebitsbeschermer maken. Indien gewenst kunnen wij de gebitsbeschermer ook in een kleur uitvoeren.

Doordat de gebitsbeschermer op maat gemaakt is ervaart degene die hem draagt dit als uiterst comfortabel. Tijdens het spel heb je er dus geen last van. Een gebitsbeschermer is eigenlijk een stevig rubber hoesje wat precies past om de tanden en kiezen van de bovenkaak. Zo vormen de tanden en kiezen één krachtig geheel.

Een harde klap van bijvoorbeeld een hockeybal of een stick kunnen met gemak een tand verbrijzelen. De gebitsbeschermer verdeelt de kracht van de klap over alle tanden en kiezen. Samen kunnen ze daar veel beter tegen. Het is wel van groot belang dat de gebitsbeschermer heel goed past. Indien een tand, niet goed omsloten wordt helpt deze niet mee met het opvangen van de klap. De andere tanden krijgen dus een grotere kracht. Een goede gebitsbeschermer moet dus strak passen om alle tanden en kiezen.

Volwassenen kunnen een aantal seizoenen plezier hebben van 1 gebitsbeschermer. Voor jonge kinderen geldt over het algemeen dat ze elk seizoen een nieuwe moeten laten maken, dit in verband met de groei van de kaak en de wisseling van de elementen. Alle ouders kunnen zich voorstellen dat een goede gebitsbeschermer net zo belangrijk is als een warme jas voor de winter. Het hoort er gewoon bij, elk jaar weer.

Waarom een gebitsbeschermer?

Bij de sporten waarvan bekend is dat het gebit gevaar loopt (zoals bijvoorbeeld hockey, boksen, karate, rugby, skateboarden etc.), gebeuren er jaarlijks heel veel ongelukken waarbij schade aan het gebit ontstaat. Alleen al op de Nederlandse hockeyvelden gebeuren er ongeveer 1.800 ongelukken per jaar die schade aan het gebit veroorzaken. Gebitschade kan niet vanzelf genezen.

Volgens de American Dental Association worden er in de Verenigde Staten jaarlijks meer dan 200.000 verwondingen voorkomen door het dragen van een gebitsbeschermer. De Nationale Youths Sport Foundation echter, heeft becijfert dat alleen al in de Verenigde Staten, er ieder jaar meer dan 5 miljoen tanden verloren gaan bij sportieve activiteiten.Toch zijn er nog steeds sporters die liever geen bitje dragen. Niet verstandig, want de schade aan het gebit is door een tandarts meestal wel te herstellen. Maar dit is kostbaar, niet plezierig, soms met veel werk en moeite en vaak niet onzichtbaar. Bovendien is reparatie niet levenslang.

Niemand wil dat er blijvende schade wordt aangericht aan het gebit. De jeugd zelf ervaart slechts het ongemak van het moment. Het voelt raar en het praten gaat wat moeilijker. De mensen met kennis en ervaring moeten hun verantwoordelijkheid nemen.

Het advies is simpel. Met wedstrijden en trainingen kun je het beste maar gewoon altijd een gebitsbeschermer dragen. Trainers, coaches, spelleiders en scheidsrechters moeten hierop toe zien. Ouders doen er verstandig aan om hun kind op hun zelfdiscipline te wijzen. Uiteindelijk zijn het de kinderen die verder moeten met de gevolgen…..

Diversen sporten, diversen gebitsbeschermers.

Er zijn vele contactsporten waarbij het gebit beschadigd kan raken. Denk daarbij o.a. aan judo, karate, skateboarden, rugby en kicboxen. Er zijn dus verschillende risicogroepen en voor elke sport is er een zeer betrouwbare en effectieve oplossing. 

Wij maken onderscheidt tussen:

  • Sporten waarbij slagen of contact met een groot oppervlak een risico vormen voor het gelaat. (bijv. handbal, worstelen, waterpolo, basketbal, judo)
  • Sporten waarbij sterke en harde slagen het gelaat kunnen raken. (bijv. karate, rugby, skateboarden, american football, boxen)
  • Sporten waarbij extreem harde en kleine raakvlakken het gelaat kunnen raken. (bijv. ijshockey, veldhockey, polo, kickboxen)

De uitvoering van de gebitsbeschermer kan dus afgestemd worden op de sport die men beoefend. Per leeftijdsgroep kan dit ook nog verschillen en indien weinig ruimte in de mond voorhanden is (bij kinderen) worden dunnere lagen vervaardigd per sport. Vandaar dat wij naast de Playsafe Triple nog diversen ander types gebitsbeschermers maken.

In overleg met ons kunnen wij de juiste keuze maken welk type gebitsbeschermer het meest geschikt is. Tevens hebben wij informatiefolders waarin alles duidelijk staat omschreven.

  * Vergoeding voor een gebitsbeschermer valt in veel gevallen onder de aanvullende zorgverzekering.

De professionele gebitsbeschermer.

Voor een goed passende gebitsbeschermerr worden er afdrukken gemaakt van uw gebit. De afdrukken worden in ons tandtechnisch laboratorium gevuld met gips, waardoor wij modellen krijgen van uw gebit. Op deze modellen maken wij de mondbeschermer. 

De afdrukken kunnen gemaakt worden in ons tandtechnisch laboratorium, bij uw tandarts of bij de praktijk van Sophie Ruikes Mondhygiënisten in Tilburg.

Het is van belang om uw gebitsbeschermer goed te reinigen en te onderhouden. 

Hoe u dit het beste kan doen kunt u lezen in de brochure:"Instructies voor reiniging en onderhoud van een gebitsbeschermer" 

 

Onze gebitsbeschermers zijn in meerdere kleuren te bestellen

1 kleurige gebitsbeschermers

Freestyle kleuren gebitsbeschermers

 Hockeybond gaat gebitsbeschermer verplichten vanaf seizoen 2015-2016

De Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB) verplicht met ingang van het seizoen 2015-2016 het dragen van een gebitsbeschermer. Deze maatregel geldt voor alle categorieën spelers. 

De KNHB baseert het besluit op het advies van de Taskforce Preventie Tandletsel. De Medische Commissie van de KNHB heeft begin 2014 deze werkgroep opdracht gegeven onderzoek te doen naar preventie van tandletsels en een advies uit te brengen over het invoeren van preventiemaatregelen.

De Taskforce, onder leiding van emeritus professor Dr. Paul Wesselink, heeft onderzoek gedaan naar de gevolgen van het wel dan wel niet dragen van mondbeschermers. De conclusies uit dit rapport zijn onderbouwd door literatuuronderzoek, inventarisaties en eigen onderzoek in samenwerking met Erasmus MC Rotterdam en Academisch Centrum voor Tandheelkunde Amsterdam (ACTA).

Het aantal gevallen van mond- en/of tandletsel (2,46%) in het afgelopen jaar geeft voldoende argumenten om aan te nemen dat er sprake is van een reëel risico hierop in de hockeysport. Een incidentie van 2,46 % bij 240.000 hockeyers in Nederland komt neer op ongeveer 5900 gevallen per jaar. Letsel loopt uiteen van een tand door de lip, een gebroken tand, een losse tand, een tand helemaal uit de mond en/of een gebroken kaak.

De discussie voor het verplicht stellen van een bitje laaide weer op na het incident met Seve van Ass en Valentin Verga november vorig jaar. Verga kwam met zijn stick vol in het gezicht van Van Ass. De zoon van voormalig bondscoach Paul Van Ass brak zijn bovenkaak en raakte tien tanden kwijt.

Uit onderzoek blijkt ook dat ruim 85 % van de 1435 respondenten al een gebitsbeschermer draagt en bijna 70 % vindt dat een gebitsbeschermer bij hockey verplicht zou moeten zijn. "Het grote risico op letsel en het gegeven dat 85 procent al een gebitsbeschermer draagt, heeft ons doen besluiten de laatste kleine stap te zetten", zegt bondsdirecteur Erik Gerritsen. "Ik verwacht dat net als tien jaar geleden toen we de scheenbeschermer verplichtten, ook de mondbeschermer snel algemeen wordt geaccepteerd." 

Het percentage internationals van de twee Oranje-selecties dat een gebitsbeschermer draagt is 82%, en 70% van de internationals vindt dat een gebitsbeschermer verplicht zou moeten zijn. Van de 251 respondenten van de deelnemers aan het WK hockey in Den Haag had ongeveer 30 % ooit mond- of tandletsel opgelopen, van wie 7 % in het afgelopen seizoen.

Uit de enquête blijkt verder dat degenen die gebitbescherming droegen significant minder ernstig letsel hadden dan degenen die letsel hadden zonder gebitsbeschermer. Het rapport rekent af met de bewering gedaan door buitenstaanders dat door een gebitsbeschermer juist meer tanden worden beschadigd doordat de druk over meer tanden wordt verspreid. Hiervoor is bij goed passende gebitsbeschermers nog nooit enig bewijs gevonden.

Het dragen van een individuele door de tandarts/-technicus vervaardigde gebitsbeschermer heeft de voorkeur. De sporter is evenwel vrij om te kiezen voor een goedkopere prefab-mgebitsbeschermer (boil and bite) uit de sportwinkel. De KNHB adviseert ook bij alle hockeyactiviteiten buiten georganiseerd wedstrijdverband de gebitsbeschermer te dragen.

Om de leden de gelegenheid te bieden te wennen aan de komende maatregel, is besloten deze nu algemeen kenbaar te maken. De maatregel wordt per 1 juli 2015 van kracht. De handhaving ligt, net zoals de verplichting om scheenbeschermers te dragen, bij de scheidsrechters.

De KNHB zal haar achterban (verenigingen, hockeyers, arbiters) de komende periode door middel van een campagne ondersteunen bij en voorbereiden op de invoering van de maatregel. De KNHB is de eerste hockeybond ter wereld die de gebitsbeschermer verplicht stelt.

 

Mocht u meer aanvullende informatie willen, stuur dan een e-mail naar Schouten Tandtechniek of neem telefonisch contact met ons op. 

 

 

 Wij zijn aangesloten bij